PRIVACYVERKLARING CENTRUM BETER SLAPEN

Centrum Beter Slapen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u geeft. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht genomen. In deze privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop Centrum Beter Slapen met uw gegevens omgaat.
Centrum Beter Slapen
KVK nummer: 27323042
Postadres: Van der Waalsstraat 17, 2313 VB Leiden
Email: info@centrumbeterslapen.nl

PERSOONSGEGEVENS

Centrum Beter Slapen kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mail adres
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid

DOEL

Centrum Beter Slapen gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het inplannen of verzetten van een afspraak
• Het versturen van een nota
• Om tijdens de training rekening te kunnen houden met uw verwachtingen en gezondheidstoestand

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Centrum Beter Slapen registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van de training en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@centrumbeterslapen.nl.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Centrum Beter Slapen van jou heeft naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Centrum Beter Slapen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke bepaling.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Centrum Beter Slapen deelt je persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden.