ALGEMENE VOORWAARDEN CENTRUM BETER SLAPEN

Om de training waaraan u wilt deelnemen zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Centrum Beter Slapen ga ik er van uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Bij het maken van een afspraak wordt u gevraagd een intake formulier in te vullen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die u hierop vermeldt.
2. Bij wijzigingen in uw situatie bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
3. Alle informatie die u tijdens de training aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
4. Bij Centrum Beter Slapen worden geen medische diagnoses gesteld. Hiervoor wordt verwezen naar uw huisarts.
5. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.
6. Betaling vindt voorafgaand aan de training plaats. Dit kan per overschrijving of contant.
7. Centrum Beter Slapen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
8. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Centrum Beter Slapen niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een training die aan u gegeven is.
9. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.